Zelena karta

Zelena karta je međunarodni dokument koji važi u zemljama koje su u sistemu zelene karte i služi kao potvrda da je vozilo osigurano polisom osiguranja od autoodgovornosti. Izdaje se na posebnom formularu, čiji je sadržaj i izgled propisan međunarodnim Inter-biro sporazumom nacionalnih udruženja osiguravajućih organizacija Evrope. Ukoliko u stranoj zemlji napravite štetu trećim licima, tu štetu će nadoknaditi Vaše osiguravajuće društvo, koje je izdalo zelenu kartu.

Zelena karta je neophodna za ulazak u sledeće zemlje:
Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, BiH, Tunis, Maroko.

Za putovanje u Crnu Goru, zelena karta nije neophodna jer je potpisan sporazum o međusobnom priznavanju polisa obaveznog osiguranja između Srbije i Crne Gore.

Za izdavanje zelene karte potrebna je:

  • Polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti na uvid
  • Saobraćajna dozvola

Zelena karta važi do isteka premije obaveznog osiguranja. Zelenu kartu kupujete od onog osiguravajućeg društva od koga ste uzeli i polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti.

Ako se promeni vlasnik vozila potrebno je kupiti novu zelenu kartu.

Detaljnije na sajtu: http://uos.rs/zelena-karta/