Sertifikat o primeni Sistema upravljanja kvalitetom

Dobijanjem Sertifikata Reg. br. Q-1549 potvrđeno je da je SAVA OSIGURANJE uspostavilo i da primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom koji je u saglasnosti sa standardom za sisteme menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2008.

Dobijanje sertifikata kao zvanične potvrde da je kompanija primenila standard na svoje poslovanje, znači da je uvela dokumentovane i obavezujuće procedure rada i precizne obaveze i odgovornosti zaposlenih.

Standardizacija poslovnih procesa je potrebna, ne zbog formalne sertifkacije, već zbog činjenice da kroz primenu navedenih standarda kompanija postaje stabilan i pouzdan isporučilac usluga, čime se smanjuju poslovni rizici kompanije, klijenata i drugih saradnika, a krajnji korisnik dobija uslugu koju je zahtevao i koja sprovedena na najbolji način, sa ciljem povećanja zadovoljstva svih zainteresovanih strana,  prvenstveno klijenata.


Sertifikat 1
   Sertifikat 2