SAVA RE GRUPA – rezultati u 2015. godini

SAVA RE GRUPA – Grupa Sava Re u 2015. premašila je planove i ostvarila 3,9% više bruto premije u odnosu na 2014. godinu. Profit je veći za 9,3% u odnosu na 2014. U reosiguranja zaračunata bruto premija je veća za 27%. U 2016. godini Sava Re planira ostvariti 487,9 miliona eura bruto premije.