Online formular – Predlozi, mišljenja i pohvale

Ukoliko želite da nam pošaljete predlog, mišljenje ili pohvalu, molimo Vas da popunite formular u nastavku ili to učinite na neki od ostalih načina za dostavljanje predloga, mišljenja i pohvala (detaljnije na stranici - http://old2.sava-osiguranje.rs/e-sava/predlozi-misljenja-i-pohvale-slusamo-vas/).

Vi ste: lice

Podaci podnosioca predloga

Ime i prezime (obavezno)
Poslovno ime pravnog lica (obavezno)

JMBG (obavezno)
Matični broj i PIB (obavezno)

Adresa - ulica i broj

Poštanski broj i grad

Telefon

E-mail

Broj polise / štete (ako je predlog u vezi polise / štete)

PREDLOG - MIŠLJENJE - POHVALA


Nadležni organ za nadzor poslovanja društva za osiguranje je Narodna Banka Srbije, Sektor za nadzor osiguranja, Nemanjina 17, 11000 Beograd; www.nbs.rs