Predlozi, mišljenja i pohvale

Poštovani korisnici usluga osiguranja,

Ukoliko želite da nam pošaljete predlog, mišljenje ili pohvalu, to možete učiniti popunjavanjem online formulara ili slanjem popunjenog formulara (Predlozi, mišljenja i pohvale – formular.pdf) na:

  • adresu SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd
  • u bilo kojoj od naših poslovnih jedinica (www.sava-osiguranje.rs, poslovna mreža)
  • putem  elektronske pošte, na adresu info@sava-osiguranje.rs

S poštovanjem,

Vaše Sava neživotno osiguranje