Pravne informacije

Svrha ovih WEB stranica je da prikaže opšte informacije o kompaniji Sava osiguranje, njeno poslovanje i usluge. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove informacije, koje se odnose na svakoga ko poseti ovaj sajt. Ako nastavite da koristite ovaj WEB, podrazumeva se da pristajete na uslove navedene u nastavku ovog obaveštenja.

Kada pretražujete početnu stranu Sava osiguranja, možete da ostanete anonimni. Lični podaci se ne prikupljaju. Na određenim stranama ovog WEB-a može da se dogodi  da ćete pomoću upisivanja podataka pri obračunu premije, pozivanju osiguravajućeg agenta, kupovinom polise ili učestvovanjem u online anketama, dobrovoljno da poverite svoje lične podatke, kao što su: ime i prezime, adresa, e-mail i sl. Sava osiguranje garantuje da su lični podaci poverljivi.

Sve informacije (tekstualne i vizuelne) koje se nalaze  na stranicama ovog WEB-a su dozvoljene zakonom, podležu autorskim pravima i drugim oblicima intelektualne svojine. Dokumenti objavljeni na ovom WEB-u mogu se reprodukovati samo u nekomercijalne svrhe, uz zadržavanje svih upozorenja o autorskim i drugim pravima. Materijal objavljen na ovom WEB-u ne sme biti kopiran, reprodukovan ili distribuiran u komercijalne svrhe bez izričite, pismene dozvole Sava osiguranja. Bilo koja vrsta reprodukcije sadržaja ovog WEB-a mora biti jasno označena sa “Sava osiguranje a.d.o. Beograd – Sva prava zadržana”.

Stranice ovog WEB-a mogu da sadrže informacije o drugim licima i linkove WEB stranica drugih lica, koji, po našoj proceni, mogu da budu korisni za posetioce ovog WEB-a. Sava osiguranje nije odgovorno za njihove sadržaje.

Sava osiguranje, takođe, zadržava pravo izmene sadržaja ovog WEB-a u bilo kom trenutku, na bilo koji način i iz bilo kog razloga, bez prethodne najave. Sava osiguranje ne preuzima odgovornost za posledice toga.