Spiskovi lekara

Za Putničko zdravstveno osiguranje

 

Spiskovi lekara su informativnog karakatera i često se ažuriraju.

Molimo Vas da pre odlaska kod lekara u slučaju nezgode po osnovu Polise za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, pozovete centar APRIL  Beograd, +381 11 36 36 999.