Direkcija

Sedište Društva:    

“SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE” a. d. o. Beograd

Bul. vojvode Mišića 51
11000 Beograd

Telefon – centrala: +381 11 36 44 888
Telefon – Uprava (sekretarica): +381 11 36 44 801
E-mail: office@sava-osiguranje.rs
Internet adresa: www.sava-osiguranje.rs

Organizacioni deo  F
Sektor za prodaju osiguranja 011 36 44 823 011 36 44 821
Sektor za likvidaciju šteta 011 36 44 839 011 36 44 841
Sektor za preuzimanje rizika i razvoj 011 36 44 852 011 36 44 862
Sektor za pravne i kadrovske poslove 011 36 44 866  011 36 44 862
Sektor za ekonomske poslove 011 36 44 875 011 36 44 846
Služba interne revizije 011 36 44 806 011 36 44 889
Služba aktuarstva i kontrolinga 011 36 44 850 011 36 44 862
Služba informacionih tehlologija 011 36 44 853 011 36 44 862