Osiguranje od odgovornosti prevoznika u drumskom saobraćaju

ŠTA SE MOŽE OSIGURATI:

Zakonska odgovornost prevoznika za vreme trajanja prevoza koji se vrše teretnim i vučnim vozilima, prikolicama i poluprikolicama za:

  • dokazani totalni ili delimični gubitak tereta
  • dokazano totalno ili delimično oštećenje tereta
  • kašnjenje sa isporukom tereta, koji je bio preuzet za prevoz odgovarajućim ugovorom osiguranika

OD ČEGA SE OSIGURAVA  (OSIGURANE OPASNOSTI – RIZICI):

Osiguravač za vreme trajanja prevoza pokriva štetu koja je nastala kao neposredna posledica:

  • saobraćajne nesreće prevoznog sredstva
  • požara ili eksplozije (osim šteta nastalih zbog samozapaljivanja ili eksplozije samog tereta)
  • provalne krađe ili krađe celog vozila sa teretom