Osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja

Ko se može osigurati?

Redovni i vanredni učenici osnovnih, srednjih i drugih škola, odnosno redovni i vanredni studenti viših i visokih škola, fakulteta i akademija, od navršene šeste do navršene dvadeset osme godine života.

Osigurani slučajevi koji se mogu ugovoriti:

  • posledice nesrećnog slučaja i to za: slučaj smrti i invaliditeta
  • posledice nesrećnog slučaja i to za: slučaj smrti, invaliditeta i prolazne nesposobnosti za rad
  • posledice nesrećnog slučaja i to za: slučaj smrti, invaliditeta i narušenja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć
  • posledice nesrećnog slučaja i to za: slučaj smrti, invaliditeta, prolazne nesposobnosti za rad i narušenja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć

Uz navedene kombinacije (prve četiri tačke) osiguravajuće pokriće se može ugovoriti i za:

  • odgovornost za stvari učenika i studenata (osigurana suma može iznositi najviše 10% od osigurane sume za smrt)

Osigurana suma:

Visinu osiguranih suma određuju sporazumno ugovarač osiguranja i osiguravač.

Od čega zavisi premija osiguranja?

  • od ugovorene kombinacije osiguranih rizika
  • od visine ugovorene sume osiguranja
  • od ugovorenog broja osiguranih lica