Osiguranje turista i izletnika od posledica nesrećnog slučaja

Ko se može osigurati?

Mogu se osigurati turisti bez obzira na godine starosti, zdravstveno stanje i opštu radnu sposobnost.

Ugovarač osiguranja:

  • turističke i slične organizacije koje se bave organizacijom i sprovođenjem turističkih i sličnih putovanja
  • ostale organizacije (preduzeća, ustanove i sl.) koje za svoje članove, samostalno ili uz pomoć turističkih organizacija organizuju turistička i slična putovanja

Trajanje osiguranja:

Počinje na mestu okupljanja (polaska na putovanje), traje za vreme vožnje i boravka na mestima koja su određena od strane organizatora, a prestaje na mestu predviđenom za povratak sa putovanja.