Osiguranje vozača, putnika i radnika od posledica nesrećnog slučaja za vreme upravljanja i vožnje motornim vozilima

Ko se može osigurati?

Sva lica koja imaju svojstvo vozača, putnika ili zaposlenog na motornom ili drugom vozilu, bez obzira na godine starosti, zdravstveno stanje i opštu radnu sposobnost, izuzev duševno bolesnih lica i lica potpuno lišenih poslovne sposobnosti.  

Način zaključenja ugovora o osiguranju:

  • sa naznačenjem imena i prezimena osiguranika
  • bez naznačenja imena i prezimena osiguranika

Ako je ugovor o osiguranju zaključen bez naznake imena i prezimena osiguranika, osiguravač je u obavezi samo za osigurane slučajeve vezane za vozilo naznačeno u polisi osiguranja.

Osiguranje se može ugovoriti ili samo za vozača ili za vozača i ostala lica u vozilu naznačenom u polisi osiguranja. Za vozila kod kojih je tehničkim karakteristikama određen broj registrovanih mesta, u slučajevima u kojima se ne osigurava samo vozač, broj osiguranih lica ne može biti manji od broja registrovanih mesta.

Osigurani slučajevi koji se mogu ugovoriti:

  • invalidnost
  • smrt

Osigurana suma:

Visinu osiguranih suma određuju sporazumno ugovarač osiguranja i osiguravač.

Od čega zavisi premija osiguranja?

  • od visine ugovorenih suma osiguranja
  • od svojstva osiguranog lica
  • od vrste vozila naznačene u polisi osiguranja
  • od ugovorenog osiguranja samo za vozača ili za vozača i putnike – radnike
  • od ugovorene kombinacije osiguranih rizika