Osiguranje lica za vreme ekskurzija, letovanja i zimovanja

Ovo osiguranje može se zaključiti samo kao kolektivno na osnovu spiska osiguranih lica.

UGOVARAČ OSIGURANJA

Ugovarač osiguranja može biti svaka organizacija koja organizuje letovanje, zimovanje, logorovanje ili slični boravak, bez obzira da li plaća premiju iz svojih sredstava ili je naplaćuje od učesnika.

KO SE MOŽE OSIGURATI

Sva lica na putovanju (prema spisku u prilogu polise osiguranja) bez obzira na godine starosti, zdravstveno stanje i opštu radnu sposobnost.

OSIGURANI SLUČAJEVI KOJI SE MOGU UGOVORITI

  • invalidnost
  • prolazna nesposobnost za rad
  • smrt usled nezgode

TRAJANJE OSIGURANJA (PERIOD POKRIĆA)

Počinje na mestu okupljanja (polaska na putovanje), trideset minuta pre predviđenog početka putovanja, traje za vreme vožnje i boravka na mestima koja su određena od strane organizatora, a prestaje na mestu predviđenom za povratak sa putovanja, trideset minuta nakon dolaska.

OSIGURANA SUMA

Visinu osiguranih suma određuje sporazumno ugovarač osiguranja i osiguravač

OD ČEGA ZAVISI PREMIJA OSIGURANJA 

  • visine ugovorenih suma osiguranja
  • od ugovorene kombinacije osiguranih rizika
  • trajanja osiguranja
  • ugovorenog broja osiguranih lica