Osiguranje gostiju u hotelima i sličnim objektima od posledica nesrećnog slučaja

Ko se može osigurati:

Gosti hotela, motela, marina, bungalova, kampova, privatnih smeštaja, banja, javnih kupališta i sličnih objekata.

Trajanje osiguranja:

Za svakog osiguranika počinje od momenta kada je kao gost propisno evidentiran kod ugovarača osiguranja i traje do momenta kada je prema hotelskim ili nekim drugim propisima izgubio svojstvo gosta.

Obaveza osiguravača:

Osiguravač je u obavezi da isplati naknadu iz osiguranja ako nesrećni slučaj nastane za vreme trajanja osiguranja i to kako za vreme boravka gosta u hotelu ugovarača osiguranja, tako i van hotela.

Osigurani slučajevi:

  • smrt usled nezgode
  • invaliditet
  • odgovornost za lica i stvari