Osiguranje članova udruženja, društava, organizacija i drugih lica

Ugovarač osiguranja:

Svako pravno ili fizičko lice, udruženje, društvo, organizacija i slično, koje želi da osigura svoje članove.

Ko se može osigurati?

Članovi udruženja, društava, organizacija i druga lica:

 • članovi kulturno-umetničkih društava
 • članovi planinarskih društava
 • hajkači (goniči) u lovu i lovci i ribolovci
 • polaznici škola skijanja i plivanja
 • lica koja pri rekreaciji koriste žičare i uspinjače

Način zaključenja ugovora o osiguranju:

Može se zaključiti samo kao kolektivno osiguranje, sa naznakom ili bez naznake imena osiguranika.

Osigurani slučajevi koji se mogu ugovoriti:

 • invalidnost
 • smrt usled nesreće

Za određene slučajeve predviđene odredbama Tarife premija, osiguranje se može ugovoriti i za:

 • troškove lečenja
 • dnevnu naknadu
 • troškove spasavanja
 • odgovornost za lica i odgovornost za stvari