Obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja

Ugovarači osiguranja:

Vlasnici, odnosno korisnici prevoznih sredstava koja služe za prevoz putnika u javnom saobraćaju.

Osiguranici:

Putnici u javnom saobraćaju onim prevoznim sredstvima za koja je prema postojećim zakonskim propisima propisana obaveza ugovaranja osiguranja od posledica nesrećnog slučaja.
Putnicima se smatraju:

  • lica koja se, radi putovanja, nalaze u prevoznom sredstvu određenom za obavljanje javnog prevoza, bez obzira na to da li su kupila voznu kartu
  • lica koja se nalaze u krugu stanice, pristaništa, luke, aerodroma ili u neposrednoj blizini prevoznog sredstva pre ukrcavanja, odnosno posle iskrcavanja
  • lica koja su imala nameru da putuju određenim prevoznim sredstvom ili su njime putovala, osim lica kojima je mesto rada na prevoznom sredstvu

Obaveza osiguravača:

Osiguravač je u obavezi samo za one nesrećne slučajeve koji su u neposrednoj uzročnoj vezi s putovanjem i upotrebom prevoznog sredstva.

Osigurana suma:

Osigurana suma na koju mora biti ugovoreno Obavezno osiguranje po jednom putniku ne može biti niža od zakonom propisanih iznosa.