Kolektivno osiguranje zaposlenih

Ugovarač osiguranja:

Pravno lice ili preduzetnik, pod uslovom da ugovara osiguranje za najmanje tri lica.

Ko se može osigurati:

 • zaposlena lica koja sa ugovaračem osiguranja imaju zasnovan radni odnos na neodređeno ili određeno vreme, dopunski radni odnos ili zaključen ugovor o delu
 • članovi domaćinstva osiguranih lica (od navršenih 15 do 65 godina)

Osigurani slučajevi koji se mogu ugovoriti:

 • posledice nesrećnog slučaja, i to za slučaj smrti od nezgode i invaliditeta
 • posledice nesrećnog slučaja, i to za slučaj smrti od nezgode i invaliditeta i prolazne nesposobnosti za rad
 • posledice nesrećnog slučaja, i to za slučaj smrti od nezgode i invaliditeta i narušenja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć
 • posledice nesrećnog slučaja, i to za slučaj smrti od nezgode i invaliditeta, prolazne nesposobnosti za rad i narušenja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć

Osigurana suma:

Visinu osiguranih suma određuje sporazumno ugovarač osiguranja i osiguravač.

Od čega zavisi premija osiguranja:

 • od visine ugovorenih suma osiguranja
 • od razreda opasnosti (prema rasporedu zanimanja ili rasporedu delatnosti osiguranika)
 • od ugovorene kombinacije osiguranih rizika
 • od ugovorenog broja osiguranih lica
 • od ugovaranja osiguravajućeg pokrića: samo pri vršenju redovnog zanimanja ili 24h