Osiguranje zaliha u hladnjačama

Predmet osiguranja:

Zalihe robe u hladnjačama, namenjene za prodaju ili preradu, smeštene u izgrađenim hladnjačama preduzeća čija je osnovna delatnost hlađenje i uskladištavanje zaliha, kao i u hladnjačama veletrgovinskih preduzeća, luka, industrijskih preduzeća za proizvodnju ili preradu proizvoda koji se moraju uskladištavati na sniženoj odnosno kontrolisanoj temperaturi i atmosferi ili u zamrznutom stanju.

Osigurane opasnosti – rizici:

– OSNOVNI PAKET RIZIKA: požar, udar groma, grad (tuča), eksplozija, oluja, udar vlastitog motornog vozila ili radne mašine u građevinski objekat, pad letilice, manifestacija i demonstracija, provalna krađa, nepredviđeno i iznenadno oštećenje uređaja za hlađenje ili nestanak električne energije

– UZ OSNOVNE RIZIKE OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE može se proširiti i ugovoriti i za pojedine dopunske rizike: poplava i bujica, klizanje tla i odronjavanje, snežna lavina, iscurenje uskladištene tečnosti i gasa (lekaža), izliv vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi

Elementi za izračunavanje premije iz osiguranja:

  • način ugovaranja visine pokrića (način osiguranja)
  • osigurane opasnosti (rizici)
  • tehnički uslovi
  • trajanje osiguranja

Posebne pogodnosti:

  • za ugovoreno trajanje osiguranja
  • za uslove plaćanja premije osiguranja
  • po drugim osnovama