Osiguranje pokretne tehnike

Predmet osiguranja:

Mehanički, hidraulični, pneumatski, električni, optički, elektronski, laserski, ultrazvučni, izotopski prenosivi instrumenti, uređaji i aparati, koji se koriste na terenu, a služe za geološka i hidrogeološka istraživanja, merenje, kontrolu, analizu, dijagnostiku (tehničku i medicinsku) i snimanje i slično, a ne čine sastavni deo, odnosno nisu ugrađeni u motorno vozilo, plovilo ili letilicu kojima se vrši prenos radi korišćenja.

Osigurane opasnosti – rizici:

Od oštećenja, uništenja ili nestanka osigurane stvari:

 • za vreme prevoza ili prenosa zbog udesa motornog vozila, plovila ili letilice
 • za vreme upotrebe, kao i za vreme uskladištenja od požara, eksplozije, udara groma, oluje, grada (tuče), udara motornog vozila, manifestacije i demonstracije, poplave, bujice i visoke vode, izliva vode iz instalacija, klizanja tla i odronjavanja zemljišta, snežne lavine i dr.
 • usled nezgode u pogonu za vreme upotrebe, greške u konstrukciji, materijalu i izradi, raspadanja zbog dejstva centrifugalne sile, smrzavanja, pritiska snega ili leda, neposrednog kretanja leda, nadpritiska i podpritiska, otkazivanja ili zatajivanja uređaja za zaštitu ili regulaciju, nespretnosti, nehata ili zle namere radnika ili nekog drugog lica, pada osigurane stvari, udara ili upada stranog tela u osiguranu stvar, zaglavljivanja u toku bušenja u buštotinama
 • usled provalne krađe i razbojništva

Elementi za izračunavanje premije iz osiguranja:

 • vrsta instrumenata, uređaja ili aparata (predmet osiguranja)
 • način osiguranja
 • obim pokrića
 • suma osiguranja odnosno vrednost predmeta
 • trajanje osiguranja

Posebne pogodnosti:

 • za ugovoreno učešće u šteti
 • za trajanje osiguranja
 • za uslove plaćanja premije
 • po drugim osnovama