Osiguranje od požara i drugih opasnosti

Osiguranje od rizika požara smatra se osnovnim rizikom u imovinskom osiguranju uopšte. Zaključenje drugih vrsta osiguranja često je uslovljeno time da se prethodno zaključi i osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti kao osnovnog osiguranja.
Iako ugovarači osiguranja, ponekad zbog loše ekonomske situacije, vrše određenu selekciju rizika, osiguranje od požara se gotovo nikad ne isključuje, jer posledice nastupanja osiguranog slučaja mogu biti izuzetno velike a ponekad i katastrofalne. U zavisnosti od nivoa pokrića, ova vrsta osiguranja spada u tzv. jeftinija osiguranja pa je to takođe još jedan od razloga zašto ugovarači osiguranja ne isključuju  požarne rizike.
Osiguranje od požara ne podrazumeva samo osiguranje od rizika požara, već kako je to uobičajeno u osiguranju dodati su i slični, odnosno srodni rizici kao npr: udar groma, eksplozija, oluja, grad, itd., tako da se ovo osiguranje naziva osiguranjem od požara i nekih drugih opasnosti.

Predmet osiguranja:

 • građevinski objekti sa pripadajućom opremom i instalacijama
 • oprema (pokretnosti-mašine, uređaji i aparati za rad, nameštaj i inventar)
 • zalihe gotovih proizvoda,  nedovršenih proizvoda, repromaterijala —
 • gotov novac, hartije od vrednosti

Osigurane opasnosti – rizici:

OSNOVNI PAKET RIZIKA: požar, eksplozija, udar groma, oluja, grad – tuča, udar motornog vozila i pokretne radne mašine, manifestacije i demonstracije, pad i udar letelice.

Uz osnovne rizike, osiguravajuće pokriće može se proširiti i ugovoriti i za pojedine DOPUNSKE RIZIKE: poplava, bujica, izlivanje vode iz instalacija, klizanje tla i odronjavanje zemljišta, snežna lavina, iscurenje (lekaža), samozapaljenje zaliha, iscurenje užarene tečne mase…

Elementi za izračunavanje premije osiguranja:

 • suma osiguranja
 • delatnost osiguranika
 • predmet osiguranja
 • osigurane opasnosti (rizici)
 • građevinska kategorija
 • klasa zaštitnih mera
 • klasa opasnosti
 • način ugovaranja visine pokrića (način osiguranja)
 • trajanje osiguranja

Posebne pogodnosti:

 • za automatske uređaje za javljanje ili gašenje požara
 • za uređaje za javljanje požara (automatski i ručni javljači)
 • za čuvarsku službu
 • za ugovoreno trajanje osiguranja
 • za uslove plaćanja premije
 • po drugim osnovama

Elementi za obračun naknade iz osiguranja:

 • vrednost stvari u vreme nastanka osiguranog slučaja (kod totalne štete)
 • troškovi popravke po cenama materijala i rada u vreme nastanka osiguranog slučaja (kod delimične štete)
 • amortizovana vrednost
 • vrednost ostatka (spašeni delovi)
 • suma osiguranja
 • način ugovaranja visine pokrića (način osiguranja)