Osiguranje objekata u montaži

Predmet osiguranja:

 • metalne konstrukcije sa mašinskom i elektro-opremom ili bez nje
 • mašine, mašinska i elektro-oprema, instalacije i aparati, kao i postolja i temelji, ako je njihova vrednost sadržana u vrednosti objekta u montaži
 • montažna oprema i pomoćni objekti, koji su obuhvaćeni predračunskom vrednošću objekta u montaži i služe za montažu (skele, pomoćne zgrade, barake, zgrade za skladišta, radionice, restorani), osim stvari koje čine osnovna i obrtna sredstva izvođača radova, odnosno osiguranika
 • građevinski deo koji se gradi isključivo za potrebe objekta u montaži, ako je njegova vrednost u celosti obuhvaćena predračunskom vrednošću objekta u montaži

Ako se posebno ugovori osiguranjem se mogu obuhvatiti:

 • već postojeći objekti na kojima se obavljaju montaže, popravke, remonti, sanacije i slično2. pomoćni materijal i alat u upotrebi za izvođenje montaže
 • montažna oprema i pomoćni objekti koji služe za montažu i koji uopšte nisu ili nisu u celosti obuhvaćeni predračunskom vrednošću objekta u montaži
 • stacionirana (usidrena) plovna vozila (čamci, splavovi, pontoni na vodi i sl.) i stvari na njima za vreme montaže na vodi
 • stvari radnika
 • poslovno-tehnička dokumentacija, uključujući i knjigu montaže
 • postolja i temelji ukoliko nisu sadržani u vrednosti objekta u montaži

Osigurane opasnosti – rizici:

OSNOVNI PAKET RIZIKA: požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, manifestacije i demonstracije, pad letelice, izlivanje vode, mraz, sneg i led, snežna lavina, kiša, odronjavanje i zarušavanje tla, sleganje i klizanje tla, montažna nezgoda, nespretnost, nemar ili zla namera radnika ili nekog drugog lica, provalna krađa.

Uz osnovne rizike, osiguravajuće pokriće može se ugovoriti i za pojedine DOPUNSKE RIZIKE: poplava, bujica, visoka voda i podzemne vode, odgovornost iz delatnosti izvođača montažnih radova, ugovorna odgovornost izvođača montažnih radova u garantnom roku,…

Elementi za izračunavanje premije iz osiguranja:

 • vrsta objekta, odnosno montaže, način i uslovi montaže
 • trajanje montaže
 • obim pokrića

Naknada iz osiguranja:

U slučaju oštećenja ili uništenja osigurane stvari, naknada iz osiguranja utvrđuje se u visini vrednosti osigurane stvari u vreme nastanka osiguranog slučaja, umanjenoj za vrednost ostataka.

Posebne pogodnosti:

 • za ugovorenu veću franšizu (učešće osiguranika u šteti)
 • za ugovoreno trajanje osiguranja
 • za uslove plaćanja premije
 • po drugim osnovama