Osiguranje objekata u izgradnji

Predmet osiguranja:

 • građevinski objekti u izgradnji , rekonstrukcije, popravke, dogradnje, nadgradnje i sl.
 • građevinski, zanatski, instalacioni materijal i sva oprema koja je namenjena isključivo za ugradnju u osigurani objekat u izgradnji
 • građevinska oprema i pomoćni objekti koji su obuhvaćeni predračunskom vrednošću objekta u izgradnji, a služe za izgradnju građevinskog objekta (pomoćne zgrade, barake, skladišta, radionice, restorani, pokretne skele i sl.), osim stvari koje čine osnovna i obrtna sredstva izvođača radova, odnosno osiguranika

Ako se posebno ugovori, osiguranjem se mogu obuhvatiti:

 • već postojeći objekti na kojima se obavljaju rekonstrukcije, popravke, dogradnje, nadgradnje, adaptacija i sl.
 • pojedini građevinski i zanatski radovi koje je preuzeo izvođač radova
 • pomoćni građevinski materijal i alat u upotrebi
 • građevinska oprema i pomoćni objekti koji služe za izgradnju građevinskog objekta

Osigurane opasnosti – rizici:

OSNOVNI PAKET RIZIKA: požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, manifestacije i demonstracije, pad letelice, izliv vode, mraz, sneg i led, snežna lavina, kiša, odronjavanje i zarušavanje tla, sleganje tla, građevinska nezgoda, nespretnost, nemar ili zla namera radnika ili nekog drugog lica, provalna krađa.

Uz osnovne rizike, osiguravajuće pokriće može se ugovoriti i za pojedine DOPUNSKE RIZIKE: poplava, bujica, visoka voda i podzemne vode, klizanje tla, odgovornost iz delatnosti izvođača građevinskih radova, ugovorna odgovornost izvođača građevinskih radova u garantnom roku,…

Elementi za izračunavanje premije iz osiguranja:

 • vrsta objekta, način i uslovi gradnje
 • trajanje gradnje
 • obim pokrića

Naknada iz osiguranja:

U slučaju oštećenja ili uništenja osigurane stvari, naknada iz osiguranja utvrđuje se u visini vrednosti osigurane stvari u vreme nastanka osiguranog slučaja, umanjenoj za vrednost ostataka.

Posebne pogodnosti:

 • za ugovorenu veću franšizu (učešće osiguranika u šteti)
 • za ugovoreno trajanje osiguranja
 • za uslove plaćanja premije
 • po drugim osnovama