Osiguranje mašina od loma

Predmet osiguranja:

 • mašine, uređaji, aparati, energetska postrojenja i slično
 • radni uređaji
 • instalacije u sklopu ili izvan građevinskog objekta
 • cevovodi, krupan alat i slično

Osigurane opasnosti – rizici:

 • nezgoda u pogonu
 • nespretnost, nehat ili zla namera zaposlenog ili nekog drugog lica

Elementi za izračunavanje premije osiguranja:

 • delatnost osiguranika
 • predmet osiguranja
 • obim pokrića
 • suma osiguranja
 • trajanje osiguranja

Posebne pogodnosti:

 • bonus – sniženje premije na osnovu pozitivnog tehničkog rezultata
 • po osnovu učešća osiguranika u šteti (franšiza)
 • za mirovanje mašina ili uređaja
 • za ugovoreno trajanje osiguranja
 • za uslove plaćanja premije
 • po drugim osnovama

Elementi za obračun naknade iz osiguranja:

 • vrednost stvari u vreme nastanka osiguranog slučaja (kod totalne štete)
 • troškovi popravke po cenama materijala i rada u vreme nastanka osiguranog slučaja (kod delimične štete)
 • amortizovana vrednost
 • vrednost ostatka (spašeni delovi)
 • suma osiguranja
 • visina ugovorenog učešće u šteti (franšize)