Online formular – Prigovor

Ukoliko želite da nam podnesete prigovor, molimo Vas da popunite formular u nastavku ili to učinite na neki od ostalih načina za podnošenje prigovora (detaljnije na stranici - http://old2.sava-osiguranje.rs/e-sava/prigovor-pdf-i-online-formular/). 

Vi ste: lice

Podaci podnosioca prigovora

Ime i prezime (obavezno)Poslovno ime pravnog lica (obavezno)

JMBG (obavezno)Matični broj i PIB (obavezno)

Adresa - ulica i broj (obavezno)

Poštanski broj i grad (obavezno)

Telefon (obavezno)

E-mail (obavezno)

Broj polise / štete (ako je predlog u vezi polise / štete)

Broj štete (ukoliko se prigovor odnosi na rešenje štete)

Prigovor

Razlozi i opis prigovora (obavezno)

Dokazi - prilozi kojim se potkrepljuju navodi iz prigovora (obavezno)

Podaci pravnog zastupnika

Ime i prezime zakonskog zastupnikaOvlašćeno lice pravnog lica

Broj i datum priloženog punomoćja


Rok za odgovor na prigovor dostavlja se najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana prijema prigovora.

U slučajevima kada je za rešavanje prigovora potrebno više od 15 radnih dana (u situacijama kada je neophodno mišljenje drugih institucija, na primer Narodne banke Srbije), Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd je dužno da o tome obavesti podnosioca prigovora kao i o konkretnim preduzetim merama i očekivanom roku rešavanja prigovora.

Nadležni organ za nadzor poslovanja društva za osiguranje je Narodna Banka Srbije, Sektor za nadzor osiguranja, Nemanjina 17, 11000 Beograd; www.nbs.rs