Organizacija Društva

Pozavarovalnica SAVA d.d. Ljubljana iz Republike Slovenije je 100% vlasnik “SAVA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA” a.d.o. Beograd.

Predsednik Izvršnog odbora:

Edita Rituper

Izvršni direktor:

Milorad Bosnić

Nadzorni odbor:

* predsednik – Jošt Dolničar

* članovi:
– Jure Korent
– Marija Popović

Organizaciona struktura “SAVA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA” a.d.o. Beograd omogućava decentralizovano rukovođenje, tako da pojedini organizacioni delovi odnosno njihovi rukovodioci imaju široka ovlašćenja i odgovornosti. Prema postojećem portfelju i planovima Društva  broj zaposlenih je optimalan i uravnotežena je obrazovna, iskustvena, polna i starosna struktura zaposlenih.