Osnovni podaci Društva

Naziv:

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd

Sedište:

Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd, Srbija

Matični broj:

17407813

Vrsta delatnosti:

obavljanje poslova neživotnih osiguranja

Akcionar:  

 

Pozavarovalnica Sava d. d. Ljubljana: 100 %

 

 

 

pdf icon podnaslov

rec Sava

Matični podaci Društva:

APR 16 01 2017. Izvod o registraciji privrednog subjekta

Potvrda o registraciji – PIB