Istorijat

  • 1970. u Beogradu je otvorena ekspozitura tadašnjeg ZOIL-a “Sarajevo”
  • 1992.godine zbog raspada Jugoslavije zahvaljujući većem broju osiguranika osnovano je “KOLUBARA-OSIGURANJE” d.d. Beograd
  • 1995. osnovana je “BEOBANKA OSIGURANJE” a.d. Beograd
  • 1996. “KOLUBARA-OSIGURANJE” u cilju unapređenja korporativnog identiteta menja naziv u “KOLOS-OSIGURANJE” a.d. Beograd
  • 2002. spajanjem “KOLOS OSIGURANJA” i “BEOBANKA OSIGURANJA”, u cilju ukrupnjavanja kapitala, boljeg pozicioniranja na tržištu i pružanja kvalitetnijih usluga dolazi do osnivanja “POLIS OSIGURANJA” a.d. Beograd
  • 2006. godine, krajem oktobra došlo je do preuzimanja većinskog paketa akcija “POLIS OSIGURANJA” a.d.o. Beograd od strane Društva za reosiguranje SAVA d.d. Ljubljana
  • 2007. godine, preciznije 10. januara Društvo je registrovano pod nazivom “SAVA OSIGURANJE” a.d.o. Beograd