NOVA LOKACIJA EKSPOZITURE U KRUŠEVCU

NOVA LOKACIJA EKSPOZITURE U KRUŠEVCU – NOVO SEDIŠTE EKSPOZITURE. Sa ciljem proširenja, zbog potreba posla, ekspozitura Sava osiguranja u Kruševcu menja sedište i sada se nalazi na adresi Ulica Jasički put br. 1. Telefonski brojevi ostaju nepromenjeni: 037/ 350 10 40 i 037/ 350 10 41.