Izjava o privatnosti

Na određenim stranicama ovog WEB-a koje se odnose na zaključivanje osiguranja ili na informativne obračune premije, imaćete mogućnost upisivanja nekih ličnih podataka, o čemu ćete biti obavešteni. Upisivanje bilo kog Vašeg ličnog podatka je dobrovoljno. Sava osiguranje se obavezuje da svim korisnicima ovog WEB-a obezbedi da se svi Vaši lični podaci koriste isključivo za Vaše poslovanje sa Sava osiguranjem i da ih neće otkriti drugim licima.