Grupa Sava Re je uspešno poslovala u prvoj polovini 2015. godine

REZULTATI – Grupa Sava Re je tokom prvih šest meseci 2015. godine zabežila 17,1 miliona eura čistog poslovnog rezultata, što je 33,9 odsto više nego u prošlogodišnjem periodu i prelazi polovinu godišnjeg plana.

Prikupljena bruto premija iznosila je 276,7 miliona eura i u poređenju sa istim prošlogodišnjim periodom viša je za dobrih 3 odsto.

Iz godine u godinu Grupa Sava Re povećava dobit, a u prošloj godini je postignut najbolji rezultat u istoriji ove kompanije. Pre mesec dana, bonitetna agencija Standard & Poor’s je Pozavarovalnici Savanadogradila dugoročnu bonitetnu ocenu i bonitetnu ocenu finansijske snage na “A-” (odlično) sa stabilnim prognozama.

Grupa Sava Re se u 2015. godini temeljno priprema na izmenjenu zakonodavstvenu direktivu – Solventnost II, koja će stupiti na snagu 1. januara naredne godine.

Rezultati kvantitativnih izračuna odgovarajućih sopstvenih izvora kapitala i zahtevanog solventnosnog kapitala 31. decembra prošle godine su pokazali, da su, kako Grupa Sava Re, tako i pojedinačna društva Grupe Sava Re unutar Evropske unije, dobro kapitalizovana i kapitalno su odgovarajuća u skladu sa metodologijom Solventnost II.

Dugoročni ciljevi grupe su prelaženje 500 miliona eura premijskog obima i postizanje prinosa na vlasnički kapital iznad 11 odsto.

Integracija društava u Sloveniji još nije u celini zaključena, što ostaje jedan od primarnih zadataka grupe. U strateške ciljeve se ubrajaju još i dalje širenje grupe van Slovenije, pri čemu primarna ciljna tržišta ostaju tržišta Zapadnog Balkana.

Dobri rezultati su posledica zajedničkih napora svih zaposlenih u Sava Re Grupi.