Kalkulatori osiguranja – izračunajte cenu Vašeg osiguranja

Kalkulatori premije osiguranja

Pomoću kalkulatora brzo i jednostavno možete izračunati premiju osiguranja za osiguranje od autoodgovornosti i za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu (putničko zdravstveno osiguranje).

Svi iznosi premije su izraženi u dinarima i promenljivi su u zavisnosti od unetih vrednosti u odgovarajuća polja.

Izračunati iznosi premije su informativnog karaktera. Za detaljnije informacije o premiji osiguranja pozovite konsultanta za osiguranje na broj 011/ 36 44 888.