DAN SAVA RE GRUPE

DAN SAVA RE GRUPE — Sava osiguranje je 05. aprila 2016. godine obeležilo Dan Sva Re Grupe realizovanjem  akcije – Uređenje šetališta pored reke Save, u blizini blokova 70 i 45, u Novom Beogradu. Više od 50 zaposlenih Sava osiguranja, podeljenih u 2 grupe, očistili su i ofarbali setove klupa.