Aktuelni konkurs – preradi tekst

Potrebni su nam: Saradnici za prodaju osiguranja

Sava osiguranje i Sava životno osiguranje odgovaraju na realne i životne potrebe za sigurnošću i zaštitom, kako pojedinca i porodice, tako i poslovanja. Kvalitetno osiguravajuće pokriće od velikog broja različitih rizika je jedan od važnijih elemenata poslovne orijentacije Sava osiguranja i Sava životnog osiguranja.

Sava osiguranje i Sava životno osiguranje, zahvaljujući većinskom vlasniku – reosiguravajućoj kompaniji Sava Re iz Ljubljane, su članovi Sava Re Grupe. Sava Re Grupa posluje u sledećim oblastima: reosiguranja u preko 50 zemalja sveta, neživotnog osiguranja u 6 zemalja i životnog osiguranja u 4 zemlje.

Sava osiguranje ima u ponudi BROJNE PAKETE IMOVINSKIH OSIGURANJA čime se osiguranicima, kako pravnim tako i fizičkim licima, pruža sigurnost i ekonomska zaštita od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kada se ostvari određeni rizik, odnosno nastane osigurani slučaj.

Sava životno osiguranje ima u ponudi RAZLIČITE PROIZVODE ŽIVOTNOG OSIGURANJA. Oni obezbeđuju osiguranicima i korisnicima osiguranja finansijsku zaštitu i štednju.

Ukoliko ste uporni, ambiciozni, komunikativni, dinamični, volite da putujete, uživate u timskom radu i volite da se usavršavate, pozivamo vas da postanete član Sava Re Grupe ili se kroz program obuke koju organizujemo, osposobite za tu mogućnost.

Saglasno članu 201. Zakona o radu  organizujemo osposobljavanje za rad u osiguranju za sve vrste neživotnog i životnog osiguranja. Ugovor se zaključuje u trajanju od 60 dana i obuhvata praktičnu i teorijsku obuku, uz obavezu prijave završnog ispita u NBS.

Nudimo vam:

  • Radno okruženje koje svoje znanje hoće da podeli sa kandidatima na obuci
  • Radni prostor i sredstva u funkciji obuke
  • Besplatnu teorijsku obuku za polaganje ispita u NBS
  • Mogućnost zaključenja Ugovora o radu za kandidate koji budu uspešni u praktičnoj obuci i polože ispit u NBS

Uslovi:

  • Najmanje SSS
  • Orijentisanost ka ostvarenju rezultata i rad na terenu
  • Odlične verbalne, komunikacijske, prodajne i motivacione tehnike
  • Poželjno radno iskustvo na poslovima osiguranja
  • Rad u MS Office okruženju

Ispunjenost uslova se proverava komisijski.

Zainteresovani kandidati mogu radnu biografiju da pošalju na email: info@sava-osiguranje.rs sa napomenom:  Prijava za radno mesto – Saradnik za prodaju osiguranja

Poštovani kandidatu, molimo popunite formu ispod.

Osnovni podaci

Ime (obavezno)

Srednje ime (obavezno)

Prezime (obavezno)

Datum rođenja

Telefon (obavezno)

GSM

E-mail (obavezno)

Trenutni radni status

Vozačka dozvola
ABCDE

Vaša fotografija (obavezno)

Adresa

Adresa - ulica i broj

Opština

Poštanski broj i grad

Obrazovanje

Nivo obrazovanja

Naziv fakulteta/više škole najvišeg stepena obrazovanja

Naučna specijalizacija

Adresa škole

Godina početka obrazovanja

Godina završetka obrazovanja

Radno iskustvo (počev od poslednjeg)

Godina početka

Godina završetka

Ime kompanije

Pozicija

Opis posla

Godina početka

Godina završetka

Ime kompanije

Pozicija

Opis posla

Godina početka

Godina završetka

Ime kompanije

Pozicija

Opis posla