Danas je Međunarodni dan mladih!

VESTI –
Danas je Međunarodni dan mladih!
Brojnim manifestacijama danas će u Srbiji biti obeležen 12. avgust – Međunarodni dan mladih, koji se ove godine tematski obeležava otvaranjem pitanja u oblasti mentalnog zdravlja mladih i dostupnosti usluga u tom kontekstu, skretanjem pažnje na stigmatizaciju i diskriminaciju.