Mladenovac – nova ekspozitura. Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd je, početkom januara 2017. godine, osnovalo ekspozituru u Mladenovcu, u ulici Janka Katića broj 2, lokal 8. Građanima Mladenovca i okoline omogućena je bliža, brža i kvalitenija usluga osiguranja – paleta velikog broja paketa osiguranja.